تعرفه ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2537
فالوور میکس ايراني سرور 6 - سرعت ۵۰۰ الی 2 کا در ۲۴ ساعت - استارت از ۳۰ دقیقه تا چند ساعت - تا 30 درصد هدیه
14000
100 / 4000
2538
فالوور میکس ايراني سرور 5 - سرعت ۱۵۰ کا در ۲۴ ساعت😱 - استارت آني - ارزان ترین و پرسرعت ترین سرویس کشور
16500
200 / 200000
2483
فالوور ايراني سرور 3 - استارت آني - کیفیت معمولی
23000
100 / 70000
2482
فالوور میکس ايراني سرور 4 (۶۰ درصد هدیه اضافی) - استارت آني - سرعت ۲۰ کا در ۲۴ ساعت
23000
100 / 90000
2484
فالوور خارجی - استارت آنی - پر سرعت - مقداری هدیه
27000
100 / 45000
2485
فالوور میکس ايراني سرور 2 - استارت آني - ((ظرفیت و سرعت بالا)) - ۴۰ درصد هدیه جبرانی
30000
100 / 90000
2486
فالوور ايراني سرور 1 - استارت آني - پرسرعت - با کيفيت - 70 درصد ایرانی
32000
100 / 30000
2487
فالوور ايراني سرور ویژه - استارت آني - پرسرعت - کیفیت عالی - 90 درصد ایرانی
42000
100 / 25000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2539
لایک میکس ايراني سرور 6 - سرعت ۵۰۰ الی 2 کا در ۲۴ ساعت - استارت از ۳۰ دقیقه تا چند ساعت - تا 20 درصد هدیه
8000
100 / 2000
2540
لایک میکس ايراني سرور 5 - سرعت ۸۰ کا در ۲۴ ساعت😱 - استارت آني - ارزان ترین و پرسرعت ترین سرویس کشور
9000
200 / 80000
2488
لایک میکس ايراني سرور 4 (سرعت 50 کا در 24 ساعت) - استارت آني - پرسرعت
11000
200 / 10000
2489
لايک ايراني سرور 3 - استارت آني - کیفیت معمولی
14000
100 / 10000
2490
لایک خارجی - استارت آنی - پر سرعت - مقداری هدیه
14000
100 / 10000
2491
لایک میکس ايراني سرور 2 - استارت آني - ((ظرفیت و سرعت بالا)) - ۴۰ درصد هدیه جبرانی
18500
100 / 10000
2492
لایک ايراني سرور 1 - استارت آني - پرسرعت - با کيفيت - 70 درصد ایرانی
22000
100 / 30000
2493
لایک پست igtv ايراني سرور 2 - استارت آني - ظرفیت بالا
22000
100 / 10000
2494
لایک ايراني سرور ویژه - استارت آني - پرسرعت - کیفیت عالی - 100 درصد ایرانی
32000
100 / 25000

ویوی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2542
بازدید پست اینستاگرام + ایمپرشن - استارت آنی - ظرفیت 100 M 😻
1000
100 / 10000000
2495
بازديد پست اینستاگرام + امپرشن - استارت آنی - ظرفيت بالا
1500
1000 / 5000000
2496
بازديد پست IGTV اينستاگرام - استارت آني - ظرفيت بالا
2000
1000 / 10000000
2497
بازديد پست اينستاگرام - استارت آني - ظرفيت بالا - تنها ویو همیشه فعال و بدون قطعی در سراسر دنیا - با هدیه دو سه برابری
2000
1000 / 1000000000
2498
بازديد استوری اينستاگرام - استارت آني - سرعت بالا - کیفیت عالی - همه استوری ها
3500
100 / 350000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2503
مجموعه کامنت تبریک تولد - استارت آنی
31450
5 / 40
2501
مجموعه کامنت تبریک عمومی - استارت آنی
31450
5 / 40
2504
مجموعه کامنت تعریف (پست علمی - جالب و ...) - استارت آنی
31450
5 / 40
2500
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
31450
5 / 40
2499
مجموعه کامنت تعریف و تمجید شخصی - استارت آنی
31450
5 / 40
2502
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی - استارت آنی
31450
5 / 40
2505
کامنت سفارشی - استارت آنی
31450
5 / 1000

کلاب هاوس ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2506
فالوور کلاب هاوس ایرانی - بسته ۵۰۰ تایی فقط یک بار برای هر اکانت - استارت از چند دقیقه تا ۲۴ ساعت
330000
500 / 500
2507
فالوور زن ایرانی کلاب هاوس - بسته 100 تایی فقط یک بار برای هر اکانت ( 5 الی ۶۰ درصد هدیه) - استارت از چند دقیقه تا ۲۴ ساعت
925000
100 / 100

بازدید و لایک تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2508
بازدید تک پست تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
1000
100 / 15000
2509
بازدید 5 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
2000
100 / 15000
2510
بازدید 10 آخر پست تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
4000
100 / 15000
2511
بازدید 20 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
8000
100 / 15000
2512
بازدید 30 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
12000
500 / 15000
2513
بازدید 40 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
16000
500 / 15000
2517
بازدید 50 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
20000
500 / 15000
2524
بازدید 100 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
40000
100 / 15000
2527
لایک تلگرام - استارت آنی - این سرویس با نظرسنجی متفاوت است.
44000
20 / 200000

ممبر کانال و گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2514
ممبر ادد لیست گروه تلگرام (ظرفیت 50 کا)
12700
1000 / 50000
2515
ممبر فیک کانال و گروه ((عمومی)) تلگرام - کایی ۷ هزار تومان - ظرفیت 10 کا فعلا
12950
1000 / 10000
2516
اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) (ظرفیت 30 کا فعلا)
13875
1000 / 30000
2518
اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) (فقط کانال های زیر 100 کا) (ظرفیت 50 کا)
17575
1000 / 50000
2519
ممبر فیک کانال تلگرام (ظرفیت 200 کا) - ریزش کم
17575
1000 / 200000
2520
ممبر فیک گروه تلگرام (ظرفیت 100 کا) - ریزش کم
17575
1000 / 30000
2523
اد اجباری کانال تلگرام (عادی) - با کیفیت - (ظرفیت 30 کا فعلا)
19425
1000 / 30000
2522
اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) (کانال های بین 100 کا و 200 کا) (ظرفیت 50 کا)
19425
1000 / 50000
2521
اد اجباری گروه تلگرام (عادی) - با کیفیت - (ظرفیت 30 کا فعلا)
19425
1000 / 30000
2525
اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) (سرعت 100 کا در روز) (ظرفیت 700 کا)
29415
1000 / 700000
2526
ممبر فیک کانال تلگرام (ریزش صفر) - فقط کانال ها و گروه های زیر 200 کا
31265
1000 / 50000

تحویل یک ساعته پنل و ربات اختصاصی شما

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2528
ربات حرفه ای مثل ربات ایران سوشیال پنل در عرض یک ساعت تحویل بگیرید.
1757500
1000 / 1000
2529
پنل حرفه ای مثل پنل ایران سوشیال پنل در عرض یک ساعت تحویل بگیرید.
3330000
1000 / 1000

پیج آماده اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2530
پیج 5 کایی - در قسمت لینک شماره تماس خود و در قسمت تعداد عدد 1000 را وارد کنید
166500
1000 / 5000
2531
پیج 10 کایی - در قسمت لینک شماره تماس خود و در قسمت تعداد عدد 1000 را وارد کنید
333000
1000 / 5000
2532
پیج 20 کایی - در قسمت لینک شماره تماس خود و در قسمت تعداد عدد 1000 را وارد کنید
666000
1000 / 5000
2533
پیج 40 کایی - در قسمت لینک شماره تماس خود و در قسمت تعداد عدد 1000 را وارد کنید
1443000
1000 / 5000
2534
پیج 50 کایی - در قسمت لینک شماره تماس خود و در قسمت تعداد عدد 1000 را وارد کنید
2035000
1000 / 5000
2535
پیج 100 کایی (با احتساب تخفیف) - در قسمت لینک شماره تماس خود و در قسمت تعداد عدد 1000 را وارد کنید
3000000
1000 / 5000

نظرسنجی تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2536
نظرسنجی تلگرام (رای گیری ، چالش ، مسابقه و ...) - حتما توضیحات سرویس را بخوانید.
70000
20 / 100000