سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

[ اینستاگرام ] فالوور ارزان🥉

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3134
🥉- فالوور مافوق ارزان | سرعت کم | ظرفیت 10K
8047.5
10 / 1000

بازدید IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3133
🎬 - بازدید پست | سرعت متوسط | بهترین در جهان🌍 | ظرفیت 100M
4000
100 / 100000000
3096
📺 - بازدید IGTV | فوق سریع | ظرفیت کل 1M
5365
100 / 9000000
2823
📺 - بازدید IGTV | بسیار سریع | ظرفیت کل 100M
13412.5
75 / 100000000
2824
📺 - بازدید IGTV + امپرشن | ظرفیت کل 1M
21460
100 / 1000000
2813
📺 - بازدید IGTV + امپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت
29507.5
100 / 5000000

[ اینستاگرام ] فالوور ایرانی🥇

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3135
🥇 - فالوور ایرانی ارزان | سرعت بالا | ظرفیت 10K
13412.5
10 / 10000

ممبر واقعی تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2814
🔥 - ممبر واقعی کانال و گروه | بدون ریزش | ظرفیت 500K
56548.8
10 / 700000
3000
🔥 - ممبر واقعی کانال و گروه | 30 روز جبران ریزش | ظرفیت 500K
67859.2
10 / 700000
3042
🔥 - ممبر واقعی کانال و گروه | 60 روز جبران ریزش | ظرفیت 500K
79169.6
10 / 500000

[ اینستاگرام ] لایک ارزان❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3136
💖 - لایک ارزان توکیو | ظرفیت 5K
5365
25 / 100000

سرویس ریپورت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2815
✴ - ریپورت اکانت | سرعت خوب | ظرفیت 200K
64000
50 / 100000

[ اینستاگرام ] بازدید IGTV📺

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3137
📺 - بازدید IGTV | جدید | ظرفیت کل 120M
1341.25
100 / 120000000
3138
📺 - بازدید IGTV | بسیار سریع | ظرفیت کل 30M
5365
100 / 2000000

رای تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2816
🧡 - رای نظرسنجی Poll/Vote/Likes | سرعت خوب | ظرفیت 70K
140360
5 / 70000

خدمات سندکلود

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2817
پلی ساندکلاد | ارزان
5365
100 / 100000000
3043
پلی ساندکلاد | با کیفیت
10730
1000 / 100000
2821
فالوور ساندکلاد
155585
20 / 50000

[ اینستاگرام ] بازدید پست🎬

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3139
🎬 - بازدید پست | فوق ارزان | همه کاره🟢
1073
100 / 50000000
3140
🎬 - بازدید پست | فوق سریع | ظرفیت بالا
5365
100 / 10000000
3141
🎬 - بازدید پست + 20% لایک اکسپلوری💟
14800
150 / 100000

خدمات اسپاتیفای

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2818
فالوور اسپاتیفای | فوق سریع
16095
20 / 100000000
2820
اسپاتیفای پلی
48285
1000 / 100000000
2819
اسپاتیفای Playlist Plays
83157.5
1000 / 500000

[ اینستاگرام ] بازدید ریل🎥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3142
🎥 - بازدید ریل reel | فوق سریع | ظرفیت کل بالا
10730
75 / 100000000

[ تلگرام ] بازدید پست💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3143
👁 - بازدید 20 پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 10M
13412.5
10 / 10000000
3144
👁 - بازدید 30 پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 10M
26825
10 / 10000000
3145
👁 - بازدید 50 پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 1M
42920
1000 / 1000000

پروفایل ویزیت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2822
👁‍🗨- پروفایل ویزیت | بسیار سریع | ظرفیت 5ملیون
21460
100 / 5000000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2828
💬 - کامنت تبریک عمومی | سرعت خوب | ظرفیت 80 عدد در هربار ثبت
26160
5 / 80
2904
💬 - کامنت دلخواه
71040
10 / 10000
2825
💬 - کامنت ایرانی تعریف از پست | سرعت خوب
72224
10 / 10000
2827
💬 - کامنت ایرانی تعریف و تمجید ازمحصول | سرعت خوب
72224
10 / 10000
2826
💬 - کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی | سرعت خوب
72224
10 / 10000
2829
💬 - کامنت تبریک تولد | سرعت خوب
72224
10 / 10000
2903
💬 - کامنت رندم فارسی
72224
10 / 10000
2911
💬 - کامنت استیکر | سرعت خوب
83509
10 / 10000
2910
💟 - لایک کامنت | سرعت خوب | ظرفیت 10K
89856
20 / 10000

[ تلگرام ] بازدید پست های آینده💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3146
👁🗨 - بازدید 50 پست آینده | سرعت بالا | ظرفیت 2ملیون
56332.5
100 / 2000000
3147
👁🗨 - بازدید 100 پست آینده | سرعت بالا | ظرفیت 2ملیون
118030
100 / 2000000
3148
👁🗨 - بازدید 500 پست آینده | سرعت بالا | ظرفیت 2ملیون
630387.5
100 / 2000000
3149
👁🗨 - بازدید 1000 پست آینده | سرعت بالا | ظرفیت 2ملیون
1258092.5
100 / 2000000

[ تلگرام ] ری اکشن پست آینده💙( کامنت )

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3150
🔸 - لایک تلگرام (👍) 50 پست بعدی + بازدید
339660
20 / 2000000
3151
🔸 - ری اکشن میکس مثبت [ 👍 ❤ 🔥 🎉 😁 ] 50 پست بعدی + بازدید
410422.5
20 / 2000000

فالوور ارزان🥉 اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2937
🥉- فالوور ارزان | سرعت متوسط | ظرفیت 100K
10730
10 / 50000
2938
🥉- فالوور دلتا | سرعت بالا | ظرفیت 50K
10730
10 / 10000
2831
🥉- فالوور ارزان اسپید | سرعت متوسط | ظرفیت 50K
13412.5
20 / 10000
2936
🥉- فالوور اورانوس | سرعت خوب | ظرفیت 25K
21460
10 / 25000
2830
🥉- فالوور زئوس | سرعت متوسط | ظرفیت 20K
32375
10 / 40000
2833
🥉- فالوور ارزان دلتا پلاس | فوق سریع | ظرفیت 300k
34872.5
10 / 300000
2832
🥉- فالوور ارزان گرند | پروفایل دار | ظرفیت 50K
37129.5
10 / 50000
2834
🥉- فالوور ارزان توربو | سرعت خوب | ظرفیت 30K
46620
10 / 300000
3002
🥉- فالوور فوق ارزان | سرعت کم | ظرفیت 5K
48100
10 / 15000
2835
🥉- فالوور ارزان ماجوریس | سرعت بالا
55500
10 / 120000
2836
🥉- فالوور ارزان الترا | سرعت خوب | ظرفیت 100K
59200
10 / 100000

[ یوتیوب ] سابسکرایب✔️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3152
💻 - سابسکرایب یوتیوب ارزان | سرور 1 🌟
83157.5
10 / 50000
3153
💻 - سابسکرایب یوتیوب ارزان | سرور 4 🌟
99252.5
10 / 50000
3154
💻 - سابسکرایب یوتیوب ارزان | سرور 3 🌟
104617.5
10 / 50000
3155
💻 - سابسکرایب یوتیوب ارزان | سرور 2 🌟
115347.5
10 / 50000

[ یوتیوب ] بازدید✔️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3156
💻 - بازدید واقعی یوتیوب | جبران ریزش دائمی | ظرفیت بالا
133200
100 / 100000
3157
💻 - بازدید واقعی یوتیوب | جبران ریزش دائمی | کیفیت بالا
136900
100 / 10000000
3158
💻 - بازدید یوتیوب | سرعت خوب
139490
100 / 100000
3159
💻 - بازدید واقعی یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه | سرور 2 🌟
162800
10 / 3000000
3160
💻 - بازدید واقعی یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت 200K
166500
100 / 200000
3161
💻 - بازدید یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه | سرور 3 🌟
225700
100 / 500000

فالوور جبران ریزش اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3068
👤 - فالوور اینستاگرام | جبران ریزش خودکار 30 روزه | ظرفیت 1.5M
45602.5
10 / 250000
2837
👤 - فالوور اینستاگرام | جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت 500K
53650
20 / 100000
2838
👤 - فالوور اینستاگرام | جبران ریزش 100 روزه | ظرفیت 1M
63825
50 / 5000000
2839
👤 - فالوور اینستاگرام | جبران ریزش 90 روزه | ظرفیت 1M
63825
50 / 5000000
2840
👤 - فالوور اینستاگرام | جبران ریزش 365 روزه | ظرفیت 250K
69190
50 / 250000
2916
👤 - فالوور اینستاگرام | جبران ریزش دائمی | ظرفیت 50K
111000
10 / 100000

لایک ارزان اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2845
💖 - لایک ارزان فلاور | ظرفیت 15K
5365
10 / 100000
2940
💖 - لایک ارزان پلاس | ظرفیت 150K
5365
10 / 300000
2843
💖 - لایک ارزان گلدن | ظرفیت 40K
5365
10 / 400000
3099
💖 - لایک فوق ارزان | ظرفیت 100K
5365
20 / 100000
2941
💖 - لایک ارزان دلتا | IGTV |ظرفیت 50K
6785.6
10 / 50000
2944
💖 - لایک IGTV
6960
10 / 30000
2939
💖 - لایک ارزان میکس | ظرفیت 100K
8047.5
10 / 300000
2841
💖 - لایک ارزان مگاترون | ظرفیت 50K
9250
10 / 150000
2947
💖 - لایک IGTV استارت انی
10440
100 / 40000
2849
💖 - لایک ارزان برلین | ظرفیت 100K
13571.2
100 / 100000
2846
💖 - لایک ارزان موشک | جبران ریزش 180 روزه | ظرفیت 100K
14800
10 / 250000
2842
💖 - لایک ارزان آیرون | ظرفیت 30K
18500
10 / 300000
2844
💖 - لایک ارزان شیتزو | ظرفیت 200K
33300
10 / 200000
2948
💖 - لایک REELS
37555
100 / 10000
2847
💖 - لایک ارزان مدرن | جبران ریزش دائمی | ظرفیت 500K
41625
10 / 200000
2850
💖 - لایک ارزان موشکی | همه کاره | ظرفیت 50K
42920
25 / 50000
2848
💖 - لایک ارزان بالستیک | استارت آنی | ظرفیت 30K
63640
10 / 30000

[ یوتیوب ] لایک/دیسلایک Upvotes✔️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3162
❤ - لایک یوتیوب | فوق ارزان
45602.5
10 / 100000
3163
❤ - لایک یوتیوب | سرعت خوب | سرور 1 🌟
59015
10 / 20000
3164
❤ - دیس لایک یوتیوب | ارزان
295075
50 / 30000

[ یوتیوب ] ویدیو کوتاه✔️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3165
🎥 - بازدید شورت ویدیو یوتیوب
95460
100 / 500000

[ توییتر ] فالوور 🐦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3166
فالوور تویتتر 🐦 | آنی
91205
10 / 500000
3167
🇧🇷 فالوور تویتتر 🐦 | آنی
99252.5
10 / 100000

[ توییتر ] لایک 🐦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3168
❤ - لایک میکس | سرعت متوسط | ظرفیت کم
177045
10 / 20000
3169
❤ - لایک جهانی | سرعت خوب
201187.5
10 / 50000
3170
❤ - لایک تورنادو | جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت بالا
410422.5
10 / 10000000

[ توییتر ] بازدید 🐦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3171
👁🗨 - بازدید تویتتر
1877.75
150 / 2147483647

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2851
💖 - لایک ایرانی ارزان | ظرفیت 20K
4408
20 / 20000
2945
💖 - لایک IGTV
5365
10 / 70000
2855
💖 - لایک ایرانی نینتندو | ظرفیت 5K
5735
10 / 12000
2912
💖 - لایک ایرانی تکین | سری جدید
8047.5
10 / 15000
2854
💖 - لایک ایرانی دلتا | ظرفیت 20K
8047.5
20 / 20000
2857
💖 - لایک ایرانی ماجوریس | ظرفیت 15K
8047.5
10 / 15000
3006
💖 - لایک ایرانی گیفت + دارای هدیه🎁
9360
100 / 30000
2856
💖 - لایک ایرانی گلدن | ظرفیت 25K
9435
50 / 5000
2853
💖 - لایک ایرانی الترا | ظرفیت 20K
10730
10 / 20000
2852
💖 - لایک ایرانی مگا | ظرفیت 20K
11100
20 / 20000
2942
💖 - لایک ایرانی مافوق سریع | ظرفیت 10K
12760
100 / 100000
2946
💖 - لایک IGTV | استارت آنی
13412.5
100 / 40000
2943
💖 - لایک ایرانی هکس | دارای 🎁
13412.5
100 / 30000
2858
💖 - لایک ایرانی توکیو | ظرفیت 25K
13875
10 / 1000000
2860
💖 - لایک ایرانی بسیار بسیار سریع | ظرفیت 20K | 🎁
15447.5
200 / 20000
2859
💖 - لایک ایرانی ماجوریس | ظرفیت 15K
29970
10 / 10000
2949
💖 - لایک REELS
32190
100 / 10000
2861
💖 - لایک ایرانی الترا اسپید | ظرفیت 100K
40700
100 / 100000
2862
💖 - لایک ایرانی همه کاره | IGTV | توضیحات مهم
42920
100 / 50000
3005
💖 - لایک ایرانی سریر | پروفایل ایرانی
56332.5
100 / 20000

[ توییتر ] ری تویت🐦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3172
💈 - ری تویت تویتتر | پرسرعت
107300
10 / 50000

[ ساندکلاود ] خدمات ساندکلاود🎶

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3173
لایک ساندکلاود
193140
20 / 10000

[ اسپاتیفای ] خدمات اسپاتیفای🎶

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3174
🎧 فالوور اسپاتیفای
13412.5
100 / 100000000
3175
🎧 اسپاتیفای Monthly Listeners | گارانتی دائمی
217282.5
1000 / 50000

[ توییچ ] فالوور توییچ 💈

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3176
📳 - فالوور توییچ | ارزان | ظرفیت پایین
59015
100 / 5000
3177
📳 - فالوور توییچ | کیفیت بالا
311170
50 / 20000

[ دیسکورد ] ممبر دیسکورد 🔰

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3178
🔴 - ممبر دیسکورد ترکیه ای | کیفیت بالا | ظرفیت بالا
1119046.5
50 / 40000

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2863
☀ - بازدید استوری | ارزان
288
10 / 1000000
2868
☀ - بازدید فوق ارزان استوری | سرعت خوب | ظرفیت کم
324.8
10 / 50000
2874
☀ - بازدید استوری | تمامی استوری ها | ظرفیت 5K
897.6
5 / 30000
2960
⚡️ - بازدید استوری | پروفایل ویزیت + ایمپرشن
11600
100 / 200000
2865
🚀 - ایمپرشن استوری
14702.4
200 / 1000000
3101
🚀 - بازدید + ایمپرشن + ریچ استوری
16086.4
100 / 200000
3102
💙 - لایک استوری + بازدید | سرور دوم
18096
100 / 100000
3100
🚀 - شیر استوری | استارت آنی
23072
100 / 10000000
2963
⭐️ - نظرسنجی poll | گذینه دو + بازدید
23200
100 / 10000000
2962
⭐️ - نظرسنجی poll | گذینه یک + بازدید
23200
100 / 10000000
2864
🚀 - شیر استوری
23200
100 / 10000000
3127
🚀 - شیر استوری | سرویس جایگزین ۲
46400
200 / 1000000
2866
💙 - لایک استوری + بازدید
47096
100 / 5000
3126
🚀 - شیر استوری | سرویس جایگزین
50894.4
100 / 1000000
2961
💙 - کلیک لینک استوری | سرعت خوب
278400
100 / 250000

سیو پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2867
🔖 - سیو پست | بسیار سریع | ظرفیت 15K
536.5
100 / 15000
3107
🔖 - سیو پست | سرعت بالا | پیشنهادی ✅
804.75
10 / 100000

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3041
🔥 - ممبر ارزان | سرعت متوسط | ظرفیت 2K
31667.2
10 / 15000
2872
🔥 - ممبر پرایوت | سرعت متوسط | ظرفیت 15K
52649.6
10 / 1000000
2871
🔥 - ممبر ایرانی | سرعت خوب | ظرفیت 150K
90480
10 / 100000
2873
🔥 - ممبر بدون ریزش | سرعت خوب | ظرفیت 20K
141895
500 / 30000
2870
🔥 - ممبر ایرانی | سرعت متوسط | ظرفیت 100K
203870
10000 / 200000
2869
🔥 - ممبر ویژه | مناسب کانال های بزرگ | ظرفیت 40k
225330
500 / 100000
3040
🔥 - ممبر واقعی اد اجباری هیدن | سرعت خوب | ظرفیت 500K
246790
10000 / 400000

ری اکشن💙( کامنت ) تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2875
🔸 - لایک تلگرام (👍) + ویو پست رایگان
5365
10 / 1000000
2878
🔸 - اتیش تلگرام (🔥) + ویو پست رایگان
5550
20 / 5000000
2884
🔸 - استفراغ تلگرام (🤮) + ویو پست رایگان
5550
20 / 5000000
2881
🔸 - تعجب تلگرام (😱) + ویو پست رایگان
5550
20 / 5000000
2876
🔸 - دیس لایک تلگرام (👎) + ویو پست رایگان
5550
20 / 5000000
2883
🔸 - صورت غمگین تلگرام (😢) + ویو پست رایگان
5550
20 / 5000000
2877
🔸 - قلب تلگرام (❤) + ویو پست رایگان
5550
20 / 5000000
2882
🔸 - نیشخند تلگرام (😁) + ویو پست رایگان
5550
20 / 5000000
2917
🔸 - پو تلگرام (💩) + ویو پست رایگان
5550
20 / 5000000
2880
🔸 - چشم ستاره ای تلگرام (🤩) + ویو پست رایگان
5550
20 / 5000000
2879
🔸 - کاغذ رنگی تلگرام (🎉) + ویو پست رایگان
5550
20 / 5000000

ایمپرشن و ریچ🔎 اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3109
🧨 - ایمپرشن پست ارزان | سرعت بالا | ظرفیت بالا
8047.5
100 / 1000000
3111
🧨 - ایمپرشن + ریچ پست
10730
10 / 300000
3110
🧨 - ایمپرشن هوم - اکسپلور - پروفایل | بسیار سریع
10730
100 / 1000000
3108
🧨 - ایمپرشن پست | سرعت بالا | ظرفیت بالا
13412.5
25 / 100000
2885
🧨 - ایمپرشن [ هوم-اکسپلور-لوکیشن-پروفایل] | بسیار سریع | ظرفیت 500K
16095
100 / 20000000
3112
🧨 - ریچ پروفایل
16095
10 / 12000
2964
🧨 - ایمپرشن + لایک + ریچ با جبران ریزش 40 روزه 
75110
10 / 100000
3001
🧨 - اینگیجمنت + شیر + ریچ + ایمپرشن + پروفایل
146797.5
100 / 100000

فالوور واقعی🥈 اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2909
🥈 - فالوور ایرانی اسمارت | جبران ریزش | توضیحات مهم
29507.5
100 / 100000
2913
🥈 - فالور ایرانی واقعی | استارت آنی | ظرفیت 500K
34872.5
100 / 500000
2908
🥈 - فالور ایرانی واقعی طلایی | 10 الی 20 درصد هدیه
34872.5
100 / 80000
2886
🥈 - فالور ایرانی واقعی | سرعت خوب | ظرفیت 500K
59940
100 / 500000
2906
🥈 - فالور ایرانی واقعی طلایی | 15 درصد هدیه | ظرفیت 500K
66785
100 / 500000
2914
🥈 - فالور ایرانی واقعی هاریکان | سرعت خوب | جبران ریزش 30 روزه
68080
100 / 200000
2902
🥈 - فالور ایرانی واقعی الماس | سرعت خوب | ظرفیت 500K
94905
50 / 200000
3015
🥈 - فالوور واقعی 🇮🇷 | لایک زن
131442.5
50 / 200000
2915
🥈 - فالور ایرانی واقعی | 300 کا در روز | ظرفیت کل 2M | جبران ریزش 30 روزه
225330
100 / 15000

بازدید توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3009
فالوور تویتتر 🐦 | سرعت خوب
54857.6
10 / 200000
2887
فالوور تویتتر 🐦 | ظرفیت 10K
62204.8
100 / 50000
3010
فالوور تویتتر 🐦 | جبران ریزش 30 روزه
209235
10 / 200000
3008
فالوور تویتتر 🐦 | جبران ریزش 1 ساله
551928
100 / 1000000
3011
👁🗨 - بازدید توییتر سریع
1073
12 / 2147483647
3131
👁‍🗨 - بازدید تویتتر + ایمپرشن + پروفایل کلیک
1341.25
10 / 2147483647
3132
👁 - بازدید تویتتر | فوق سریع | جبران ریزش 45 روزه
10730
100 / 50000001

لایک توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3129
❤️ - لایک تکین | پرسرعت | ظرفیت 50K
118030
50 / 10000000
3128
❤️ - لایک ارزان | پرسرعت | ظرفیت کم
139490
10 / 10000000
2888
❤ | لایک واقعی
201187.5
20 / 1000
3130
❤️ - لایک ارزان | جبران ریزش 1 ساله | ظرفیت بالا
282748.8
100 / 1000000

پکیج کامل📦 اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2894
❤ - پکیج لایک ایرانی اکسپلور | افزایش همه آمار
39127.5
1000 / 5000
2893
👁🗨 - پکیج ویو اکسپلور | افزایش همه آمار
40237.5
1000 / 100000
2890
🥉 - پکیج برنزی فالوور | لایک | بازدید | کامنت
100732.5
1000 / 1000
2891
🥈 - پکیج نقره ای فالوور | لایک | بازدید | کامنت
144300
1000 / 1000
2892
🥇 - پکیج طلایی فالوور | لایک | بازدید | کامنت
222000
1000 / 1000
2889
💎 - پکیج اختصاصی فالوور | لایک | بازدید | کامنت
393587.5
1000 / 1000

بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2898
👁‍🗨 - بازدید تک پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 15K
268.25
10 / 100000000
2895
👁 - بازدید 5 پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 300K
5365
10 / 10000000
2896
👁 - بازدید 10 پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 300K
8047.5
10 / 10000000
2897
👁‍🗨 - بازدید 100 پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 15K
61697.5
1000 / 1000000

بازدید پست های آینده تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2899
👁‍🗨 - بازدید 5 پست آینده | سرعت بالا | ظرفیت 2ملیون
8047.5
100 / 2000000
2900
👁‍🗨 - بازدید 10 پست آینده | سرعت بالا | ظرفیت 2ملیون
13412.5
100 / 2000000
2901
👁‍🗨 - بازدید 20 پست آینده | سرعت بالا | ظرفیت 2ملیون
26825
100 / 2000000

ممبر دیسکورد

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2905
⚜ - درخواست دوستی
310800
25 / 2000
3066
📦 - پکیج ممبر دیسکورد | 15000 عدد | بدون ریزش | سریع
461369.6
15000 / 15000
3065
📦 - پکیج ممبر دیسکورد | 10000 عدد | بدون ریزش | سریع
466440
10000 / 10000
3064
📦 - پکیج ممبر دیسکورد | 7500 عدد | بدون ریزش | سریع
471508.8
7500 / 7500
3063
📦 - پکیج ممبر دیسکورد | 5000 عدد | بدون ریزش | سریع
476579.2
5000 / 5000
3062
📦 - پکیج ممبر دیسکورد | 2500 عدد | بدون ریزش | سریع
485353.6
2500 / 2500
3055
🔴 - ممبر دیسکورد آفلاین | نام کاربری سفارشی | توضیحات مهم | ظرفیت 1M
1092980
50 / 25000000
3052
🔴 - ممبر دیسکورد آفلاین | ارزان | ظرفیت 50K
1145427.5
50 / 20000
3056
🟢 - ممبر دیسکورد | 1 ماه آنلاین | دارای فعالیت | ظرفیت 15K
1432080
1000 / 15000
3057
🟢 - ممبر دیسکورد | 2 ماه آنلاین | دارای فعالیت | ظرفیت 15K
1511640
1000 / 15000
3059
🟢 - ممبر دیسکورد | بدون ریزش | 1 ماه آنلاین | دارای فعالیت | ظرفیت 15K
1511640
1000 / 15000
3054
🔴 - ممبر دیسکورد آفلاین | توضیحات مهم | ظرفیت 1M
1579900
100 / 25000000
3058
🟢 - ممبر دیسکورد | 3 ماه آنلاین | دارای فعالیت | ظرفیت 15K
1591200
1000 / 15000
3060
🟢 - ممبر دیسکورد | بدون ریزش | 2 ماه آنلاین | دارای فعالیت | ظرفیت 15K
1591200
1000 / 15000
3061
🟢 - ممبر دیسکورد | بدون ریزش | 3 ماه آنلاین | دارای فعالیت | ظرفیت 15K
1670760
1000 / 15000
3053
🟢 - ممبر دیسکورد | 1 ماه آنلاین | ظرفیت 50K
3814330
100 / 20000

لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3105
💖 | لایک کننده لایو
34872.5
200 / 10000
2907
📡 | بازدید کننده لایو 10 تا 30 دقیقه | سرعت متوسط
553150
100 / 10000
3103
📡 | بازدید کننده لایو 30 دقیقه | سرعت متوسط
716227.5
100 / 50000
3104
📡 | بازدید کننده لایو 30 دقیقه + لایک + کامنت
1024715
20 / 40000

فالوور ایرانی🥇 اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2922
🥇 - فالوور ایرانی هانتر | سرعت عالی | 🎁
16095
10 / 10000
2920
🥇 - فالوور ایرانی پلاتینیوم
26825
20 / 8000
2919
🥇 - فالوور ایرانی آرمور | استات آنی
27750
50 / 5000
2918
🥇 - فالوور ایرانی میکس | ظرفیت 5K
28490
20 / 25000
2932
🥇 - فالوور ایرانی نینجا | سرعت بالا
29507.5
10 / 20000
3014
🥇 - فالوور ایرانی پرسرعت | ظرفیت 100K
29507.5
100 / 100000
2927
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار دلتا | ظرفیت 100کا | 🎁
29507.5
100 / 100000
2926
🥇 - فالوور میکس ایرانی | بهمراه هدیه
29507.5
100 / 25000
2935
🥇 - فالوور ایرانی موشک | فوق سریع🚀
30525
100 / 100000
2921
🥇 - فالوور ایرانی هکس | سرعت عالی | 🎁
34872.5
200 / 200000
2925
🥇 - فالوور ایرانی ترمیناتور | استارت سریع
36630
10 / 100000
2923
🥇 - فالوور ایرانی استارت آنی | ظرفیت 100K
44400
10 / 100000
2929
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار | 75% پروفایل ایرانی | ظرفیت 500K | 🎁
46620
100 / 500000
2928
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار | 85% پروفایل ایرانی | ظرفیت 500K | 🎁
48285
100 / 500000
2930
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار | 90% پروفایل ایرانی | ظرفیت 500K | 🎁
52725
100 / 500000
2931
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار | 99% پروفایل ایرانی | ظرفیت 500K | 🎁
56240
100 / 500000
2924
🥇 - فالوور ایرانی برلین | سرعت عالی | 🎁
66600
50 / 20000
2933
🥇 - فالوور ایرانی رعد | سرعت بالا | 99 درصد پروفایل ایرانی | 🎁
66600
200 / 100000
2934
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار الماس | سرعت 50 تا 500K در روز
70300
100 / 500000

بازدید پست🎬 اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3125
🎬 - بازدید پست | فوق سریع | پیشنهادی🟢
5365
100 / 10000000
2950
🎬 - بازدید پست + 20% لایک اکسپلوری💟
10730
150 / 100000
3083
🎬 - بازدید پست | سرعت 100K در روز | ظرفیت 5M
10730
75 / 100000000
3082
🎬 - بازدید پست | سرعت 2M در روز | ظرفیت 20M
10730
75 / 100000000
3081
🎬 - بازدید پست | سرعت 5M در روز | ظرفیت 100M
10730
75 / 100000000
2955
🎬 - بازدید پست + ایمپرشن + پروفایل ویزیت
13412.5
100 / 500000
2956
🎬 - بازدید پست واقعی + پروفایل ویزیت | سرعت 5M در روز
13412.5
100 / 50000000
2954
🎬 - بازدید پست | فوق سریع | ظرفیت 5M
16095
100 / 5000000
2953
🎬 - بازدید واقعی + هوم + ایسکپلور + دیگر + پروفایل ویزیت + ایمپرشن
24142.5
100 / 20000000
2951
🎬 - بازدید پست | سرعت خوب | ظرفیت 100K
26825
100 / 10000000

بازدید ریل🎥 اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2957
🎥 - بازدید ریل reel | سرعت خوب | ظرفیت کل بالا
804.75
100 / 150000000
2958
🎥 - بازدید ریل reel | بسیار سریع | ظرفیت 50M
1073
100 / 2000000
2959
🎥 - بازدید ریل reel | بسیار سریع | ظرفیت 150M
5365
100 / 150000000
3098
🎥 - بازدید ریل reel + ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت | سرعت بالا
21460
100 / 10000000
3097
🎥 - بازدید ریل reel + ایمپرشن | فوق سریع | ظرفیت کل بالا
21460
100 / 100000000

فالوور👋🏻 کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2966
✨ - فالوور باکیفیت کلاب هاوس
974025
50 / 10000
2965
✨ - فالوور فیک کلاب هاوس
1424500
50 / 5000

سابسکرایب یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2968
💻 - سابسکرایب یوتیوب | استارت آنی
152099.2
52 / 30000
2967
💻 - سابسکرایب یوتیوب | سرعت خوب
293410
100 / 10000
2969
💻 - سابسکرایب یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه
922780
100 / 50000
2971
💻 - سابسکرایب یوتیوب | جبران ریزش 60 روزه
1272800
100 / 50000
2972
💻 - سابسکرایب یوتیوب | جبران ریزش 90 روزه
1909200
100 / 50000
2970
💻 - سابسکرایب یوتیوب | جبران ریزش 1 ساله
2048875
10 / 10000
2973
💻 - سابسکرایب واقعی یوتیوب + ایگیجمنت | جبران ریزش 30 روزه
4471727.5
100 / 100000

بازدید یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2974
💻 - بازدید واقعی یوتیوب | استارت آنی | ظرفیت 1M
163632.5
500 / 10000000
2975
💻 - بازدید واقعی + لایک یوتیوب | جبران ریزش دائمی | استارت آنی
199800
100 / 10000000

واچ تایم یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2977
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق هوم پیج | 15 دقیقه | بدون ریزش
185464
300 / 10000
2978
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق پیشنهاد | 15 دقیقه | بدون ریزش
185464
300 / 10000
3046
💻 - واچ تایم یوتیوب | ارزان | 10 دقیقه
200680
300 / 10000
3049
💻 - واچ تایم یوتیوب | با کیفیت
236640
300 / 10000
3047
💻 - واچ تایم یوتیوب | ارزان | 15 دقیقه
266800
300 / 10000
2980
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق هوم پیج | 30 دقیقه | بدون ریزش
302073.6
300 / 10000
2981
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق پیشنهاد | 30 دقیقه | بدون ریزش
302073.6
300 / 10000
2976
💻 - واچ تایم یوتیوب | 15 دقیقه | بدون ریزش
363155
100 / 20000
3048
💻 - واچ تایم یوتیوب | ارزان | 30 دقیقه
416672
300 / 10000
2983
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق هوم پیج | 60 دقیقه | بدون ریزش
466236.8
200 / 5000
2984
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق پیشنهاد | 60 دقیقه | بدون ریزش
466236.8
200 / 5000
2979
💻 - واچ تایم یوتیوب | 30 دقیقه | بدون ریزش
579605
100 / 20000
2985
💻 - واچ تایم یوتیوب | 120 دقیقه | بدون ریزش
731147.2
200 / 3000
2986
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق هوم پیج | 120 دقیقه | بدون ریزش
731147.2
200 / 3000
2987
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق پیشنهاد | 120 دقیقه | بدون ریزش
731147.2
200 / 3000
2982
💻 - واچ تایم یوتیوب | 60 دقیقه | بدون ریزش
2953340
100 / 20000

لایک/دیسلایک Upvotes یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2990
❤️ - لایک یوتیوب | سرعت خوب | جبران ریزش 30 روزه
85470
10 / 100000
2988
❤️ - لایک یوتیوب | سرعت خوب
103600
10 / 100000
2989
❤️ - لایک واقعی یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه
144300
20 / 500000

ویدیو کوتاه یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2992
❤️ - لایک شورت ویدیو یوتیوب
115884
20 / 50000
2993
🎥 - بازدید شورت ویدیو یوتیوب | جبران ریزش 60 روزه
168350
100 / 10000000
2994
🎥 - بازدید شورت ویدیو یوتیوب | جبران ریزش 90 روزه
192400
100 / 10000000
2996
❤️ - لایک شورت ویدیو یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه
193140
10 / 100000
2991
🎥 - بازدید شورت ویدیو یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه
208680
100 / 10000000
2995
🎥 - بازدید شورت ویدیو یوتیوب | جبران ریزش دائمی
240500
100 / 10000000

بازدید لایو یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2997
💻 - بازدید واقعی لایو یوتیوب | مناسب کسب درآمد | استارت آنی
686720
1000 / 100000

ری اکشن پست آینده💙( کامنت ) تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2998
🔸 - دیس لایک تلگرام (👎) 30 پست بعدی + بازدید
339660
10 / 2000000
2999
🔸 - ری اکشن میکس منفی [ 👎 😱 💩 😢 🤮] 30 پست بعدی + بازدید رایگان
339660
20 / 2000000

لایک واقعی❤️ اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3016
💖 - لایک واقعی میکس | سرور 1
5365
50 / 100000
3017
💖 - لایک واقعی میکس | سرور 2
10730
50 / 100000
3018
💖 - لایک واقعی میکس | سرور 3
10730
10 / 10000
3007
💖 - لایک ویژه اکسپلور + دارای هدیه🎁
34872.5
100 / 10000
3004
💖 - لایک واقعی اکسپلور | فعال
37120
100 / 10000
3003
💖 - لایک واقعی تکین | پیشنهادی
40237.5
100 / 2000

ری توییت توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3013
💈 - ری تویت واقعی | جبران ریزش 1 ساله
131442.5
10 / 150000
3012
💈 - ری تویت تویتتر | ظرفیت کم
155585
10 / 2000

لایک اختصاصی❤️ اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3020
💖 - لایک اختصاصی | ایمپرشن از لایک کننده ها
42920
10 / 75000
3021
💖 - لایک اختصاصی | ریچ + ایمپرشن از لایک کننده ها
56332.5
10 / 300000
3019
💖 - لایک اختصاصی | ده پست آخر | بازدید استوری های شما
67062.5
200 / 10000

لایک پست💖 فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3023
❤ - لایک پست فیسبوک | 30 روز جبران ریزش | ظرفیت 30K
29404.8
100 / 100000
3022
❤ - لایک پست فیسبوک | سرعت متوسط | ظرفیت 100K
33820.8
100 / 50000
3024
❤ - لایک میکس واقعی پست | 45 روز جبران ریزش | ظرفیت 10K
142505.6
100 / 10000

خدمات بازدید فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3025
👁 - بازدید ویدیو | زمان بازدید 20 ثانیه | ظرفیت 1M
6785.6
100 / 400000
3026
👁 - بازدید ویدیو | زمان بازدید 40 ثانیه | ظرفیت 1M
11308.8
100 / 800000
3027
👁 - بازدید ویدیو | زمان بازدید 60 ثانیه | ظرفیت 1M
16286.4
100 / 800000

خدمات ویدیو کوتاه ریلز🎥 فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3028
💖 - لایک ویدیو کوتاه ریلز | ظرفیت 100K
72384
100 / 100000
3029
💖 - لایک ویدیو کوتاه ریلز | سرعت کم | ظرفیت 50K
75776
100 / 30000
3030
🎥 - بازدید ویدیو کوتاه ریلز | فوق سریع | ظرفیت 1M
180960
500 / 500000
3031
💬 - کامنت سفارشی ویدیو کوتاه ریلز | جبران ریزش 30 روزه
2375099.2
10 / 100000

ری اکشن پست😆 فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3032
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (❤️) | ظرفیت بالا
80300.8
50 / 40000
3033
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😆) | ظرفیت بالا
80300.8
50 / 40000
3034
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😯) | ظرفیت بالا
80300.8
50 / 40000
3035
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😢) | ظرفیت بالا
80300.8
50 / 40000
3036
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😡) | ظرفیت بالا
80300.8
50 / 40000

ریپورت فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3037
⚠ - ریپورت حساب اسپم فیسبوک
116000
100 / 1000000
3038
⚠ - ریپورت پست فیسبوک
139200
100 / 1000000
3039
⚠ - ریپورت پروفایل فیسبوک
162400
100 / 1000000

ریپورت تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3044
⚠ - ریپورت اکانت تلگرام
53650
100 / 100000
3045
⚠ - ریپورت کانال تلگرام
67062.5
100 / 100000

شیر📍 اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3050
🟢 - شیر اینستاگرام | استارت آنی | ظرفیت 5M
12214.4
100 / 5000000
3106
🟢 - شیر اینستاگرام | استارت آنی | پیشنهادی
40237.5
100 / 5000000
3051
🟢 - شیر اینستاگرام | استارت آنی | فوق سریع | ظرفیت 5M
48285
100 / 5000000
3113
🟢 - شیر نرخ تعامل | استارت آنی | ظرفیت 5M
69745
100 / 100000

خدمات توویچ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3067
📳 - فالوور پرایم توییچ | هر عدد 66 هزار تومان
234005760
10 / 1000

لایک در دقیقه ❤️ اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3069
💖 - لایک اینستاگرام | 1 لایک در دقیقه | ظرفیت 10K
222647.5
20 / 10000
3071
💖 - لایک اینستاگرام | 10 لایک در دقیقه | ظرفیت 10K
222647.5
20 / 10000
3072
💖 - لایک اینستاگرام | 25 لایک در دقیقه | ظرفیت 10K
222647.5
20 / 10000
3070
💖 - لایک اینستاگرام | 5 لایک در دقیقه | ظرفیت 10K
222647.5
20 / 10000
3073
💖 - لایک اینستاگرام | 50 لایک در دقیقه | ظرفیت 10K
222647.5
20 / 10000
3074
💖 - لایک اینستاگرام | 60 لایک در دقیقه | ظرفیت 10K
222647.5
20 / 10000
3075
💖 - لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 1 عدد در دقیقه | ظرفیت 10K
246790
20 / 10000
3077
💖 - لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 10 عدد در دقیقه | ظرفیت 10K
246790
20 / 10000
3078
💖 - لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 25 عدد در دقیقه | ظرفیت 10K
246790
20 / 10000
3076
💖 - لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 5 عدد در دقیقه | ظرفیت 10K
246790
20 / 10000
3079
💖 - لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 50 عدد در دقیقه | ظرفیت 10K
246790
20 / 10000
3080
💖 - لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 60 عدد در دقیقه | ظرفیت 10K
246790
20 / 10000

بازدید اختصاصی🎬 اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3087
🎬 - بازدید پست + بازدید پروفایل + ایمپرشن + ریچ | سرعت خوب
1073
50 / 1000000
3084
🎬 - بازدید پست + بازدید پروفایل | سرعت خوب
8047.5
100 / 5000000
3086
🎬 - بازدید پست همه کاره + بازدید پروفایل | سرعت خوب
13412.5
10 / 100000000
3085
🎬 - بازدید پست + بازدید پروفایل + ایمپرشن | سرعت خوب
16095
100 / 5000000
3088
🎬 - بازدید پست همه کاره + ایمپرشن | سرعت خوب
21460
100 / 5000000
3089
🎬 - بازدید واقعی + Home + ایمپرشن | سرعت خوب
24142.5
100 / 2000000
3090
🎬 - بازدید پست + Home + Explore + Other + پروفایل ویزیت + ایمپرشن
24142.5
100 / 20000000
3095
🎬 - بازدید پست + ایمپرشن | فوق سریع
24142.5
100 / 5000000
3091
🎬 - بازدید واقعی + نرخ تعامل + پروفایل ویزیت + ایمپرشن
34872.5
100 / 500000
3092
🎬 - بازدید پست + شیر اینستاگرام | واقعی
64380
100 / 5000000
3093
🎬 - بازدید پست + نرخ تعامل + شیر | واقعی
99252.5
100 / 100000
3094
🎬 - بازدید پست + ریچ + شیر + ایمپرشن | واقعی
187775
100 / 100000

لایک خودکار ❤️ اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3115
💖 - لایک خودکار ارزان | استارت خوب | سرعت خوب
16095
10 / 100000
3114
💖 - لایک خودکار | واقعی | سرعت بالا
29507.5
50 / 5000

فالوور تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3117
😇 - فالوور تیک تاک ارزان | استارت سریع | ظرفیت 10K
110276.8
10 / 100000
3119
😇 - فالوور تیک تاک | جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت 200K
426517.5
20 / 200000
3120
😇 - فالوور تیک تاک | جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت 1M
480167.5
50 / 200000
3116
😇 - فالوور تیک تاک ارزان | استارت 5 ساعت | ظرفیت 50K
547230
20 / 300000
3118
😇 - فالوور تیک تاک | جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت 200K
614292.5
10 / 50000

لایک تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3121
💖 - لایک تیک تاک | پرسرعت | جبران ریزش 90 روزه
28844.8
100 / 10000
3122
💖 - لایک تیک تاک | ظرفیت بالا | جبران ریزش 30 روزه
37555
20 / 40000
3123
💖 - لایک تیک تاک | ظرفیت بالا | روزانه 50K سرعت | جبران ریزش 30 روزه
59015
50 / 500000
3124
💖 - لایک تیک تاک | واقعی | جبران ریزش 30 روزه
981795
50 / 160000